Intercollegiale coaching

Achtergrond

In het licht van de visie van de sector op kwaliteit is intercollegiale coaching een belangrijk aspect. Het laat immers toe dat je collega’s op een objectieve manier concrete tips en adviezen kunnen om de kwaliteit in jouw apotheek te verhogen en de efficiëntie te verbeteren. Bovendien is dit ook wettelijk verplicht.

Doelstelling

De werkgroep Kwaliteit (APB) onderzoekt en evalueert in samenwerking met de lokale beroepsverenigingen de haalbaarheid van verschillende methodologieën om volgende initiatieven te ondersteunen:

  • Sensibilisatie rond kwaliteitsborging in de apotheek
  • Individuele coaching op niveau van de apotheek
  • Intervisie bij de lokale beroepsvereniging of in de apotheek met of zonder opvolgcoaching in de apotheek.

Voor KAVA werd een proeftraject opgezet rond huisapotheker en magistrale bereidingen.

Team

Meduca ondersteunt KAVA in het uitwerken van dit proefproject. Het wordt opgevolgd en gecoördineerd door Apr. Florence Van kerckhoven (Meduca).

Sponsor

Het project wordt gefinancierd door de Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen (KAVA).

You may also like